REGISTREERIMINE

Regatile registreerimine toimub Manage2Sail  keskkonna kaudu.

Manage2Sail - "Register to this event"

OSALUSTASU
Osavõtutasu võistleva paadi iga meeskonnaliikme kohta, mis on tasutud 30. maiks 2022 on 80 €.

Pärast 30. maid 2022 on osavõtutasu 100 € meeskonnaliikme kohta.

Purjespordikoolide õpilaste ja alla 16 a. laste osavõtutasu on 20 €.

Minimaalne summaarne meeskonnaliikmete osavõtutasu võistleva paadi kohta 200 €.

Osavõtutasu kanda üle ühekordse maksena Kalevi Jahtklubi arvelduskontole. Märkida ära osaleva jahi nimi ja meeskonnaliikmete arv. Pangaandmed: Kalevi Jahtklubi MTÜ SEB Pank, konto nr EE361010220275371224

Osavõtutasu ei ole tagastatav, välja arvatud juhul, kui regatt jääb ära COVID-19 tõttu kehtestatud piirangute tõttu või COVID-19 tõttu kehtestatud riiklikud ja/või regionaalsed piirangud ei võimalda osavõttu.