Rahvusorgani reklaamiloa nõue | 09 juuli 13, piret.salmistu

Järgige VÕISTLUSTEATES infot reklaami kandmise kohta jahtidel

Head võistlejad,


Palun järgida VÕISTLUSTEATES :

2. REKLAAM

2.1 Paadid on kohustatud kandma Korraldava Kogu poolt valitud ja antud reklaami.

2.2 Reklaami kandvad jahid peavad esitama vastutava isiku rahvusorgani poolt nõutava reklaamiloa.


Hea uudis on see, et EJLi juhatus otsustas, et reklaamilubade väljaandmisest laekuvad tulud (tagasiulatuvalt ka 2012 eest) antakse avamerepurjetamise propageerimise ja arendustegevuste

käsutusse.
(Viide EJLi juhatuse 16. aprilli koosoleku protokollile nr 126 ja otsusele punkti 6 all.)


Reklaamiloa taotluse avaldus on EJLi lehel 

Avaldus tuleb saata puri@puri.ee

EJL esitab loa kohta arve ja pärast selle tasumist väljastab reklaamiloa, mis tuleb esitada Haapsalus regatile registreerimisel.

Peamõõtja Arvet Tetsmann võtab need load kõik Haapsallu kaasa ja purjetajad ei pea EJLi büroosse neile järele minema.


See nõue järgib ISAFi reklaamikoodeksit, mida saab lugeda SIIT

  

Reklaamilubade hinnakiri:

Jahi eest pikkusega (LOA) meetrites           

6.00-9.00                      64 EUR

9.01-12.00                  128 EUR

12.01 ja pikem           192 EUR