Kõik võistlevad Eesti purjetajad peavad regatil omama EJL võistluslitsentsi | 15 juuni 15, piret.salmistu

Vastavalt Võistlusteate punktile 3.1.2. on kõikidel võistlevatel Eesti purjetajatel nõutav Eesti Jahtklubide Liidu võistluslitsents.
EJL võistluslitsents
Litsents on ühe hooaja põhine ja kehtib antud kalendriaastal (nt. kuni 31.12.2015).
Litsents on nõutav kõigil Eesti kodanikest ja/või Eesti residentidest purjetajatel, kes osalevad Eesti meistrivõistlustel või Muhu Väina regatil.
Litsents annab purjetajale õnnetusjuhtumi kindlustuse.

Loe siit täpsemalt...Eesti Jahtklubide Liidu selgitus võistluslitsentsi tekkeloole

Eesti Jahtklubide Liidu arengustrateegias 2013-2016 on Liidu liikmed soovinud, et EJL keskenduks oluliselt rohkem purjetamise eri distsipliinide paremale kajastamisele meedias. Selline soov on igati mõistetav: kõik spordialad konkureerivad omavahel alaga tegelejate ja ala toetajate osas. Konkurents läheb üha tihedamaks ning purjetamise positsioon ühiskonnas ja selle nähtavus meedias on kahtlemata olulised, saavutamaks selles konkurentsis edu. Ja kahtlemata on efektiivsem teha selliseid tegevusi koos, üle kogu Liidu.
Et rohkem teha, vajame enam tegijaid. Uute tegevuste tarvis on vaja suurendada Liidu võimekust täiendava tööjõu kaasamise teel. See aga tähendab, et peame üheskoos leidma ka täiendavaid rahalisi ressursse.


2014. aasta sügisesel Liidupäeval tegi EJL arenduskomisjon järgmised ettepanekud:
1. Muuta liikmemaksu arvestuse süsteemi alates 2016. aastast.
2. Viia sisse võistluspurjetaja litsents alates 2015 hooajast, mis oleks 15 eurot purjetaja kohta aastas ning nõutav oleks see Eesti meistrivõistlustel ja Muhu Väina regatil osalejatel. Litsentsiga kaasneb õnnetusjuhtumi kindlustus.
3. Luua partnersuhete juhi ametikoht, parandamaks meediakajastust, sponsorsuhteid, kommunikatsiooni.


EJL juhatuse otsus liikmemaksu ja võistluspurjetaja litsentsi osas sündis 17.03.2015.

Alates 01.05.2015 töötab EJL-i juures osalise koormusega partnersuhete juht, mis võimaldab viia Liidu meedia- ja sponsorsuhted oluliselt paremale tasemele.
Võistluspurjetaja litsents on seotud purjetajaga. Kui üks inimene tegeleb mitme erineva purjetamise distsipliiniga, siis piisab ühest litsentsist.

Võistluslitsentsi saab osta EJL koduleheküljel asuvast veebipoest: http://www.puri.ee/toode/voistluslitsents/

Kehtivat võistluslitsentsi omavate purjetajate nimekiri on avaldatud EJL kodulehel: http://www.puri.ee/voistluslitsentsid/