Sobivad jahid saavad registreerida täites käesoleval leheküljel registreerimisvormi.

Osavõtvad jahid jagatakse klassidesse järgmiselt:

ORC I, ORC II, ORC III, ORC IV, Folkboot

ORC paadid jagatakse klassidesse vastavalt nende CDL (Class Division Lenght) suurusele. Klasside CDL piirid avaldatakse pärast registreerimise lõppu.

Osavõtumaks võistleva paadi iga meeskonnaliikme kohta on:
Eelregistreeritud (http://www.muhuvain.ee/regatt2020/registreerimisvorm) ja tasutud 07. juuniks 2020 (k.a.)
70 € inimene. Purjespordikoolide õpilaste ja alla 16 a. laste osavõtutasu on 20 €. Pärast 07. juunit 2020 on osavõtumaks kõigile 90 € meeskonnaliikme kohta..

Osavõtutasu kanda üle ühekordse maksena Kalevi Jahtklubi MTÜ arvelduskontole, kus märkida ära osaleva jahi nimi ja meeskonnaliikmete arv. Osavõtutasu ei ole tagastatav.

Pangaandmed:

Kalevi Jahtklubi MTÜ
a/a - EE361010220275371224
SEB Pank AS